EKOREGULA s.r.o.

je nástupnickou společností fyzické osoby EKOREGULA, která podniká v oboru vytápění a regulace již od roku 1990. EKOREGULA je chráněný název.
     Činnost EKOREGULY se postupem času rozšiřuje od elektrického vytápění a elektroinstalací k dalším zdrojům tepla, vždy s důrazem na regulaci vedoucí k úsporám energií pro vytápění.
     Od roku 1993 spolupracuje EKOREGULA s firmou SIEMENS divize Building Technologies, dříve LANDIS & STAEFA, která je jedničkou ve výrobě měřící a regulační techniky pro vytápění a klimatizaci. Dlouhodobá úzká spolupráce přináší zákazníkům výhodu nízké ceny a vysoké kvality zakázek s dlouhou záruční dobou.
     EKOREGULA často realizuje zakázky pro firmy podnikající v oblasti energetických služeb (EPC), které již ví, že zakázky realizované EKOREGULOU se spolehlivě splácí vlivem jistých energetických úspor dosahujících 15 až 50% energie pro vytápění. 
     EKOREGULOU instalovaná zařízení nepouštíme ze zřetele a má-li uživatel zájem poskytujeme další služby (odborný dohled, opakovaná proškolování obsluhy, revize apod.).